085-130 54 99
Schakelkans is een re-integratiemethode voor bijstandsgerechtigden 085 - 130 54 99

Toelichting: informatie over Schakelkans

Geïnteresseerd in een Schakelkans, maar heb je nog vragen? Hier vind je alle informatie over Schakelkans toegelicht.  

Staat jouw onderwerp er niet tussen? Wij helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen van Schakelkans

Meer informatie over Schakelkans

Schakelkans

Voor wie is Schakelkans?

Schakelkans is voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering van 1 van de deelnemende gemeenten.

Deelname aan Schakelkans is uitsluitend op vrijwillige basis.

Werken met behoud van bijstandsuitkering

De Participatiewet faciliteert “werken met behoud van uitkering”. In deze re-integratiefase doen werkzoekenden praktijkervaring op en ontwikkelen zij zich op de werkvloer. Gemeenten kennen aan deelnemers van Schakelkans een extra premie per ingezet uur toe.

Tijdens Schakelkans is dus geen sprake van inzet op basis van een arbeidsovereenkomst en arbeidsloon met bijbehorende componenten.

Voor welke werkzaamheden?

Er zijn geen restricties verbonden aan het soort werkzaamheden. Het dient te gaan om algemeen geaccepteerde activiteiten die de deelnemers helpen bij de ontwikkeling naar regulier werk.

De werkzaamheden dienen veilig, volgens ARBO voorschriften en onder passende begeleiding te worden uitgevoerd. 

Inzetperiode Schakelkans

Om misbruik van de regeling en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen mag een Schakelkans maximaal 6 maanden duren. De gemeente is regisseur en bepaalt of hier ten gunste van de kandidaat van wordt afgeweken.

Wordt de deelnemer ziek tijdens de Schakelkans dan kan de inzetperiode verlengd worden met de duur van de ziekte.

Urenregistratie & reiskosten

Urenregistratie

Wekelijks wordt de urenregistratie verwerkt. Tenzij anders is afgesproken blijft de deelnemer altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van ingezette uren.

Voor verwerking moeten de uren zijn goedgekeurd door de organisatie. Voor het registreren en accorderen van de urenregistratie kan gebruik gemaakt worden van e-UUR app of formulieren die je vindt op de website. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

Reiskosten

Indien deelnemers reiskosten maken tijdens Schakelkans dan kunnen deze gedeclareerd worden bij het Bureau voor Arbeidsinschakeling.

Declaraties kunnen gedaan worden op basis van € 0,19 /km volgens ANWB routeplanner.

Om de reiskosten te declareren kan er gebruik worden gemaakt van de e-UUR app of het formulier op de website. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

 

Financiële & administratieve afwikkeling

Uitvoering regeling

De financiële en administratieve afhandeling wordt in opdracht van deelnemende gemeenten uitgevoerd door het Bureau voor Arbeidsinschakeling. Deze factureert namens gemeenten en betaalt premies en reiskostendeclaraties uit aan de deelnemers.

Verzekering

Bij wet zijn bedrijven/ organisaties aansprakelijk voor schade die de kandidaat aan persoon of goed overkomt of aanbrengt tijdens de te verrichten activiteiten en zijn deze zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (aansprakelijkheid) verzekeringen.

Gemeenten kunnen bedrijven/ organisaties echter ondersteunen door een PraktijkErvaringsplekPolis aan te bieden. Klik hier voor meer informatie.

Uitbetaling premie

Het saldo aan opgebouwde premie vinden deelnemers in de e-UUR omgeving. Aan deelnemers >27 jaar wordt dit saldo maximaal twee maal per kalenderjaar op verzoek van de deelnemer uitgekeerd.

Voor deelnemers <27 jaar wordt het bedrag, in overleg met de deelnemer, door de gemeente ten gunste van re-integratie ingezet.

Schakelkans bevestiging

De gemeentelijke regisseur van de Schakelkans ontvangt na het aanmelden van een plaatsing de bevestiging voor de deelnemer en de organisatie. Hierin staan alle gemaakte afspraken mbt de Schakelkans duidelijk onder elkaar. De regisseur stelt de deelnemer en de organisatie hiervan per e-mail op de hoogte.

Forfaitaire loonkostenregeling

Door deze aan te vinken in het registratieformulier wordt 50% van het standaard uurtarief voor werkgevers in mindering gebracht. Dit is een regeling die toegepast wordt op de inzet van deelnemers waarbij door de gemeente aangenomen wordt dat zij beperkt inzetbaar zijn en geen volledig arbeidsvermogen kunnen leveren. De korting is een tijdelijke schatting die kan worden opgevolgd door een loonwaardemeting.

Hoogte premie deelnemers

De netto premie per ingezet uur is vastgesteld op € 2,00 per uur. Ook wanneer de forfaitaire loonkostenregeling gehanteerd is tijdens de Schakelkans bedraagt de premie 100%.

Standaardtarief

€ 12,75 exclusief 21% BTW, dit is het uurtarief wat bij organisaties maandelijks in rekening wordt gebracht gedurende de Schakelkans. Het bedrag is een indicatie van het minimum loon plus werkgeverslasten.

Het tarief is inclusief gemaakte reiskosten van deelnemers en eventueel de inzet van een PraktijkErvaringsplekPolis (PEP).