085-130 54 99
Schakelkans is een re-integratiemethode voor bijstandsgerechtigden 085 - 130 54 99

Gemeenten creëren een soepele overgang van bijstand naar werk

Schakelkans wordt als re-integratiemethode door gemeenten aangeboden en biedt een opstap naar regulier werk. Zonder risico’s voor kandidaat en werkgever, ook als het traject naar werk niet meteen succesvol is. Werkzoekenden worden bovendien financieel beloond tijdens hun praktische werkontwikkeling. Zo creëren gemeenten een soepele overgang van bijstand naar werk.

Veilige stimulans

Schakelkans biedt een veilige ontwikkelomgeving met stimulerende voorwaarden. Hoewel het bepaald geen luxe is biedt de bijstandssituatie zekerheid en vormt dit een comfortzone. Ontwikkelen vindt plaats in de leerzone, dit vraagt om een stap naar buiten. Hiermee komt de paniekzone echter ook dichterbij. Schakelkans biedt een veilige ontwikkelomgevingSchakelkans biedt een veilige ontwikkelomgevingHet wegvallen van zekerheden wanneer de uitkering stopt, administratief gedoe en onvoldoende zicht op financiële gevolgen vormen drempels om die stap te nemen.

Ontwikkelen in de praktijk best eng en lastig

Een andere drempel om uit de comfortzone te stappen is de onzekerheid op de werkvloer, wat als ze het werk niet aankunnen? En tonen collega’s begrip als dingen in het begin soms iets langzamer gaan? Afscheid nemen van de bijstandsuitkering en je inkomen halen uit een dienstverband kan dus eng, administratief lastig en financieel risicovol zijn.

Inzet loont

Met Schakelkans ontvangen deelnemers naast de uitkering een netto premie. Dit stimuleert en voorkomt vorderingen als gevolg van verkeerde verrekening achteraf. Met dit instrument maken we gebruik van de stimuleringsregeling vanuit de Participatiewet, de Premie voor Arbeidsinschakeling.

Om gedurende de re-integratie van kandidaten verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen wordt er van de werkgever een vaste vergoeding per uur gevraagd.

Maatwerk voor werk

Schakelkans is op verschillende manieren toe te passen als brug van bijstand naar betaald werk. Jij als professional hebt de mogelijkheid Schakelkans als methode in te zetten, al dan niet in combinatie met reeds bestaande trajecten. Ook wanneer een traject niet meteen succesvol is en kandidaten moeten terugvallen op de uitkering is de schade als gevolg van terugval beperkt en zijn kandidaten snel gemotiveerd voor een volgende kans. Schakelkans is dus een extra middel om mensen succesvol en duurzaam te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Registreer hier eenvoudig de Schakelkans van jouw kandidaat!

 

Registreren